top of page

Ayurveda

Den tusenåriga indiska läkekonsten Ayurveda bygger på att vi människor innehar kvalitéer som är representerade av naturens element; Luft, eld, vatten, jord och eter. 
Dessa delas sedan in i tre doshor vilka är Vata som representerar luft och eter, Pitta som representerar eld och Kapha som representerar vatten och jordelementet. 

Vi innehar alla tre doshorna i olika mängd och på olika områden i kroppen. När vi tittar på människan ur det perspektivet
 får vi ett annat förhållningssätt till obalanser i vår kropp och vårt sinne.

När ett element blir överrepresenterat kan det till exempel vara orsaken till symtom och längre fram även ohälsa. För att komma mot balans skulle man i detta fallet rekommendera att dämpa det elementet i en ayurvedisk konsultation.

I Indien verkar Ayurvedan vid sidan om skolmedicinen och universitetsutbildningen för att bli en ayurvedisk läkare är fem år. Många gånger upplever jag likheter mellan de Ayurvedans förhållningssätt till livet och andra äldre traditioner runtom i världen där naturen är/varit en naturlig del av livet och bejakandet av den är till hjälp för att lösa de problem som uppstår. 

För att läsa om hur en Ayurvedisk hälsorådgivning går till, klicka här!

Välkommen att upptäcka hur

Ayurveda kan hjälpa dig!

bottom of page