top of page

Astrologi

 

Med astrologins hjälp kan du urskilja de olika delarna av din personlighet vilket bjuder in dig till större förståelse för dig själv och mångfalden du har inombords. När du förstår hur dina olika delar yttrar och motiveras ökar självkännedomen och inte sällan också acceptansen gentemot dig själv och din förmåga att nyttja din potential i högre grad.

Ett synsätt på den astrologiska kartan är att lyssna till kartans budskap och helt enkelt vara lyhörd för vad som sägs, begrunda och undersöka vad man vill ta till sig och vad som resonerar med en själv. Med den ingången kan en tolkning bidra till nya reflektioner och synsätt på sig själv vilka kan öppna upp för nya möjligheter oavsett om det finns en tro på astrologin eller inte. 

En annan vinkling på hur man kan se på astrologi är att vi valt vår karta. Att vi som själ har valt våra utmaningar liksom våra gynnsamma egenskaper för att kunna utvecklas längst möjligt under detta liv. Det innebär att det finns ett sätt att bemöta de svårigheter eller den komplexitet vi upplever som människor. Med hjälp av astrologin kan vi tolka det språk som vill delge förslag på hur vi kan balansera oss och växa som människor, och det språket är jag glad att tolka åt dig!

/Frida  

Välkommen att skapa din relation till astrologin! 

bottom of page